BANKING SUMMIT

Banking Summit to flagowy projekt Studenckiego Koła Naukowego Bankowości, w skład którego wchodzą: panele dyskusyjne, warsztaty oraz wykłady dotyczące wybranego zagadnienia finansowego. Zaproszeni prelegenci prezentują zarówno teoretyczny, jak i praktyczny aspekt problemu. Całość zakończona jest spotkaniem mentoringowym oraz networkingiem dla członków i sympatyków organizacji.

W poprzednich edycjach projektu Prelegenci z wysokich szczebli menedżerskich instytucji finansowych dostarczyli wiedzy na temat: fuzji i przejęć, inwestowania w mieszkania na wynajem, zarządzania finansami osobistymi, możliwości bankructwa systemu emerytalnego, bankowej obsługi przedsiębiorstw i korporacji, marketingu B2B oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową.

Banking Summit 2016

Inteligencja finansowa

Dzień I
1. „Fuzje i przejęcia – jak to sie robi?” – Krzysztof Ciesielski, Dyrektor Departamentu Projektów Konsultingowych PKF Consult.
2. „Inwestowanie w mieszkania na wynajem” – Artur Kaźmierczak, Prezes Zarządu Mzuri Investments Sp z o.o.
3. “Jak zarządzać finansami osobistymi” – Przemysław Wojewoda, Wiceprezes Zarządu TDF Polska Sp. z o.o.
4. Debata pt. „Czy system emerytalny może zbankrutować?”, w której uczestniczyli: Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu PTE PZU S.A., dr Marcin Kawiński, prof. Tomasz Michalski i Paweł Wojciechowski – Główny Ekonomista ZUS

Dzień II
1. „Marketing B2B skoncentrowany na budowie wartości na przykładzie obsługi korporacji w Banku Millennium S.A.” – Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.
2. „Czy współczesna bankowość odpowiada na potrzeby firm? Czyli jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym, aby zachować konkurencyjność na dynamicznym, globalnym rynku.” – BGŻ BNP Paribas S.A.

Poprzednie edycje

Banking Summit 2015

Inteligencja finansowa

Część 1. Czy banki mają franki? Jak kryzys bankowy wpłynął na funkcjonowanie banków.
Dwuczęściowy (4x45minut) warsztat połączony z case study przygotowany wy we współpracy z managerami Pionu Zarządzania Ryzykiem mBanku, Adrianem Kaimem oraz Jackiem Rzeźnikiem.

Część 2. Ryzyko prawne w bankowości
Wykład prowadzony przez panią Katarzynę Marczyńską, Arbiter Bankową ze Związku Banków Polskich.

Część 3. Wpływ ryzyka bankowego na wycenę polskich banków giełdowych.
Prelegentem warsztatu był Kamil Stolarski, analityk finansowy BESI.