BANKING SUMMIT

Banking Summit to najstarszy projekt SKN Bankowości, w skład którego wchodzą: panel dyskusyjny, warsztaty oraz wykłady dotyczące wybranego zagadnienia. Zaproszeni prelegenci prezentują zarówno teoretyczny, jak i praktyczny aspekt problemu. Każda edycja nawiązuje do aktualnych wydarzeń w sektorze bankowym.

W poprzednich edycjach projektu Prelegenci z wysokich szczebli menedżerskich instytucji finansowych dostarczyli wiedzy na temat: fuzji i przejęć, inwestowania w mieszkania na wynajem, zarządzania finansami osobistymi, możliwości bankructwa systemu emerytalnego, bankowej obsługi przedsiębiorstw i korporacji, marketingu B2B oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową.