FINANCIAL STABILITY CONFERENCE

Financial Stability Conference to cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów z dziedziny bankowości centralnej, nadzoru finansowego oraz finansów publicznych, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, odpowiadają na nurtujące pytania, a także podpowiadają co należy zrobić, by osiągnąć sukces w finansach.
W kwietniu 2016 r. odbyła się pierwsza edycja projektu poświęconego zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu. Dostosowując problematykę do bieżących wydarzeń, jako temat przewodni wybrano wpływ ratingu kredytowego na gospodarkę oraz sektor bankowy. Prelegenci dostarczyli cennej wiedzy na temat: wpływu optymistycznych ocen produktów na wybuch globalnego kryzysu, realnego zapotrzebowania na oceny ratingowe, kwestii wiarygodności ocen ratingowych, spekulacji, wpływu ocen na kondycję gospodarki globalnej, wpływu ostatnich decyzji agencji ratingowych na gospodarkę Polski, planu utworzenia nowej rosyjskiej agencji ACRA oraz dominacji „Wielkiej Trójki” (Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch).