SKN Bankowości SGH

Studenckie Koło Naukowe Bankowości to nie tylko grono studentów pragnących jasno określić ścieżkę swojej kariery, lecz przede wszystkim środowisko pasjonatów i entuzjastów poszerzania horyzontów w zakresie tematyki związanej z nazwą organizacji.

Nasze cele i działania są jasno sprecyzowane – popularyzujemy wiedzę z zakresu rynku bankowego i finansów oraz pomagamy studentom podjąć pierwsze kroki w nabywaniu doświadczenia, które wykracza poza sferę akademicką. Funkcjonujemy pod patronatem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, a wszelkie projekty, debaty, prelekcje i warsztaty realizujemy przy ścisłej współpracy z instytucjami sektora finansowego znanymi na całym świecie. Największą wartością naszego ugrupowania są jego członkowie i sympatycy. Większość z nich zajmuje obecnie ważne i decyzyjne stanowiska w branży finansowej.