Studenckie Koło Naukowe Bankowości tworzą studenci zainteresowani tematyką szeroko pojętej bankowości. Celem Koła jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy z zakresu bankowości i finansów, rozwijanie horyzontów jego członków oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia w sferze wykraczającej poza teorię nauk ekonomicznych.
Koło działa pod patronatem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz współpracuje z wieloma instytucjami sektora finansowego.